Bất động sản

Thuê đất khu công nghiệp Vietnam industrial park

Có thể bạn quan tâm http://www.longhau.com.vn/en-us/default.aspx. Vietnam house of 324 industrial parks – Industrial zone – Investment …. Vietnam Industrial Parks, Vietnam Industrial Parks InfoGate – Viipip. Số lượng KKT và KCN ( Vietnam industrial park ) này là chưa tính tới 2 KKT ven biển gồm KKT Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng mà chưa được xây dựng nên. Lên tiếng của Vụ Quản lý các khu kinh[…]