Bất động sản

Giải đáp thắc mắc về lãi suất vay tiền

HỎI: Tôi có cho một người bạn vay một sô tiền với lải suất thấp. Nay đã quá hạn vay gần một nam nhưng bạn tôi vẫn không trả vốn lẩn lải. Vậy tôi phải làm sao để đòi lại sô tiền đa cho vay và tiền lãi phát sinh? Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Bỉnh Chánh – TP.HCM) TRẢ LỜI: Giữa chị và người bạn của chị đã phát sinh một giao dịch dân sự, đó là hợp đồng vay[…]

Thời hạn cầm cố tài sản

Thời hạn cầm cố tài sản: Thời hạn này được tính theo thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự được đảm bảo bằng cầm cố. Quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cầm cố: a. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cô tài sản: * Bên nhận cầm cô tài sản có các quyền sau đây: – Yeu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cô phải trả lại tài[…]

Chính sách bồi thường khi thu hồi đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận Min Idioán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đôi tượng là cán lệ, (nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất[…]

Quy định pháp luật về cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên có quyền để đảm bảo thực hiện nghía vụ dân sự. Động sản là những tài sản có thể di chuyển được. 1. Tài sản cầm cố: Tài sản cầm cô bao gồm: Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, kim khí quý, đá quí; Tiền Việt Nam, ngoại tệ; Trái phiếu,[…]

Quy định bồi thường khi thu hồi đất

Ngoài việc được bồi thường về Nhà nước thu hồi đất, người bị thu hổi đất Mn ílược hưởng các khoản hỗ trợ nào? Ngoài việc được bồi thường về đất khi Nhà nước, thì người bị thu hồi đất còn đươc hưởng các hỗ trợ theo quy định từ Điều 18 đến Điều 23 Nghị định 2009 NĐ-CP như sau: Hỗ trợ di chuyển: Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất di chuyển chỗ ở[…]

Hỗ trợ khi thu hồi đất

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: – Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nónn nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đếii vườn, ao và đất nông nghiệp quy định tại mục 4 dưới đây) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây: + Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời[…]

Bất động sản Kim Phát: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người có tài sản, bất động sản Kim Phát trên đất nhưng đồng thời là người sử dụng đất thì có được l giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hay không? Nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thủ lược tiến hành như thế nào? 1. Người có tài sản trên đất nhưng không đồng thời If ười sử dụng đất chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền hưu tài sản khi đáp ứng các điều kiện quy[…]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ Novaland

Trình tự, thủ tục cấp Giấy cln nhận cho người nhận chuyển nhượng quyến dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, căn hộ Novaland công trình dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán 11 thực hiện như thế nào? 1. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 88 -M NĐ-CP, tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dựng để bán thay mặt bên nhận chuyển nhượng nộp (01) bộ hồ sơ tại[…]

Bất động sản Kim Phát:đề nghị cấp lại khi bị mất giấy tờ nhà đất

Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị mất Giấy chứng nhân bất động sản Kim Phát có dược cấp lại Giấy chứng ậtl mới không? Nếu được cấp thì họ phải làm gì? Crtn cứ quy định tại Điều 24 Nghị định 88 2009 T, người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nếu bị mất Giấy chứng nhận thì đui[…]

Địa ốc Kim Phát: Nhà ở gắn liền với đất thuê có được cấp giấy chứng nhận sở hữu?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 88 2009 Nl ) (nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuê được giấy chứng nhận quyền sở hữu với điều kiện: Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chỉ thực hiện thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyHi dụng theo quy định của pháp luật. Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất[…]

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền của l h õng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện I uyêt: • Nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp hồ sơ ủy ban nhân dân xã, thị trấn thì úy ban nhân tù, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc: n) Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy M nhận về tình trạng tranh chấp quyền sở hữu; b) Kiểm tra, xác[…]

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công trình xây dựng, nhà ở trong khu vực quy hoạch có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất hay không? Về nguyên tắc, nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch mà có đủ giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình. Trường hợp tự xây cất[…]