Bất động sản

Địa ốc Kim Phát: Nhà ở gắn liền với đất thuê có được cấp giấy chứng nhận sở hữu?

Tìm hiểu dự án Harbor City Novaland

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 88 2009 Nl ) (nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuê được giấy chứng nhận quyền sở hữu với điều kiện:
Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chỉ thực hiện thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyHi dụng theo quy định của pháp luật.
Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thu quyền sỏ hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, nhân trong nước; cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu vào Giấy xác nhận bao gồm nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu và rừng sản xuất là rừng trồng
Hổ sơ và thủ tục cấp Giấy chứ nhận đối với thửa đất không có tài sản hoặc sản trên đất thuộc về người khác, của hộ gia đình cá nhân được tiến hành như thế nào?
Theo quy định tại Điều 11, 14 và 18 Nghị 1 88 2009 NĐ-CP, thủ tục được tiến hành như sau:
1. Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp (01) bộ hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, địa ốc Kim Phát tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai );
1 In sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện
Nghiệp vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp
2. Nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ trao Giấy chứng nhận:
Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Nếu ở xã hoặc thị trấn thì nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng (đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với trường hợp nhà đất trong dự án và trường hợp thay đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận, cấp lại giấy ( chứng nhận do bị mất).