Bất động sản

Thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ Novaland

https://findyourhome.com.vn/du-an-novaland/du-an-madison

Trình tự, thủ tục cấp Giấy cln nhận cho người nhận chuyển nhượng quyến dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, căn hộ Novaland công trình dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán 11 thực hiện như thế nào?
1. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 88 -M NĐ-CP, tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dựng để bán thay mặt bên nhận chuyển nhượng nộp (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dựng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
b) Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây ilựil
c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
d) Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch tiết tỷ lệ 1 500 của dự án (trường hợp không có quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bán văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng của khu dất ni ở, công trình xây dựng);
đ) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc (ỉ
ItfriK nhận theo quy định của Nghị định 88 2009 NĐ-CP;
r) Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (tlui đầu tư (trừ trường hợp dược miễn hoặc chậm nộp quy định của pháp luật);
K Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính I Illll mua (nếu có);
li) Sơ đồ nhà, đất là bản vẽ mặt bằng hoàn công t l)íin vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng I 6, công trình xây dựng mà không đo vẽ lại; trường i nhà chung cư thì có bản vẽ mặt bằng xây dựng ngôi H • luing cư, bản vẽ mặt bằng của tầng nhà có căn hộ, trường hợp bản vẽ mặt bằng của tầng nhà không thể I rò kích thước của căn hộ thì phải có bản vẽ mặt M n IM căn hộ đó;