Bất động sản

Thuê đất khu công nghiệp Vietnam industrial park

Có thể bạn quan tâm

http://www.longhau.com.vn/en-us/default.aspx.
Vietnam house of 324 industrial parks – Industrial zone – Investment ….
Vietnam Industrial Parks, Vietnam Industrial Parks InfoGate – Viipip.

Số lượng KKT và KCN ( Vietnam industrial park ) này là chưa tính tới 2 KKT ven biển gồm KKT Thái Bình (tỉnh Thái Bình) và KKT Ninh Cơ (tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng mà chưa được xây dựng nên. Lên tiếng của Vụ Quản lý các khu kinh tế cho biết, 324 KCN có tổng diện tích đất tự nhiên 91,8 nghìn ha và 16 KKT có tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha. Về các KCN, hiện có 220 KCN đã đi vào hoạt động và 104 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng căn bản. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 31,8 nghìn ha, phần trăm lấp đầy các KCN đạt 51%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, phần trăm lấp đầy đạt 73%. Đối với các KKT, Vụ Quản lý các khu kinh tế cho biết, bây giờ tại 16 KKT ven biển có 36 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 16,1 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7,8 nghìn ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên. Khu công nghiệp, khu chế xuất đã huy động được lượng vốn đầu tư lớn của các chứa hàm lượng kinh tế trong và ngoài nước đáp ứng sự nghiệp Công nghiệp hóa, tân tiến hóa đất nước. Hàng năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm từ 35-40% tổng vốn đăng ký tăng thêm của cả nước; riêng lĩnh vực công nghiệp chiếm gần 80%. Khu công nghiệp, khu chế xuất cũng đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá trị dài lâu, góp phần văn minh hóa hệ thống kết cấu hạ tầng trên cả nước. Đáng chú ý là, khu công nghiệp, khu chế xuất có đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng ngành phát hành công nghiệp, nâng cao giá trị xuất khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương và cả nước theo hướng công nghiệp hóa, tiến bộ hóa..